Akoestische gitaar voor kleuterleiders en leraars lager onderwijs – dins- of woensdagen


  • Dins-of woensdagen n.t.b.
    September 28, 2021 - April 25, 2022
    7:00 pm - 8:00 pm

GROEPSLES Opgelet! Voor deze cursus zijn nog geen lesmomenten vastgelegd. De lesdagen zullen ofwel op dinsdagen, ofwel op woensdagen vallen. De lesuren zijn overeen te komen met de leraar. Meer info via info@paenhuys.be. ___ Met GALM wil jeugdhuis ’t Paenhuys iedereen de kans bieden om zichzelf verder te ontplooien. Daarom kiest ’t Paenhuys ervoor om te werken (more…)