Jongerenkoor @Libitum & kinderkoor Alpaïdis willen met hun werkzaamheden uitreiken naar kinderen en jongeren in andere delen van de wereld. Om op basis van muziek wederzijds begrip, leren en positief samenleven te bevorderen.

Hiervoor is er een samenwerking onstaan/in de maak met Ffembi, een Vlaamse organisatie die zich richt op de versterking van achtergelaten- en weeskinderen in Oeganda.

Tijdens het benefietconcert op 4 mei gaat een gedeelte van de opbrengst naar Ffembi.

Ffembi helpt en ondersteunt achtergelaten- en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen voor hun leven en hun toekomst. Deze minderjarigen zijn (nog) niet in staat zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing en hebben geen familiaal netwerk om op terug te vallen. Met de ondersteuning van Ffembi proberen we deze kinderen te versterken en middelen aan te reiken zodat ze als volwassenen wel in staat zullen zijn zelfstandig te functioneren en regie te hebben over hun leven. Dit alles in de ruimste zin van het woord, het kunnen onder andere initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding, sociale vaardigheden, mentaal welzijn en gezondheidszorg.

Ffembi werkt hiervoor samen met organisaties in Oeganda (met lokaal management en medewerkers) die volledig eigenaar zijn van de ontwikkelingsprojecten. In partnerschap wordt bepaald welke steun nodig is en welke acties en interventies hiervoor worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Ffembi betekent samen in het Luganda. Er werd als initiatief voor deze naam gekozen omdat we het belangrijk vinden om samen met organisaties in Oeganda het welzijn van de meest kwetsbare kinderen te bevorderen. Om met elkaar tot een menswaardig leven en toekomst te komen. Op basis van onze verschillende mogelijkheden en kansen. Ffembi investeert in de capaciteitsversterking van Oegandese organisaties (financiën en kennisontwikkeling) het financiële aspect waar wij in kunnen ondersteunen enerzijds en hun energie en mankracht anderzijds . Zo kunnen de kinderen door onze gezamenlijke inspanningen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.