Paenhuys

Jongerenraad

JH’t Paenhuys is al sinds 1970 een ontmoetingsplaats voor jong en oud in hartje Hoegaarden. De jongerenraad zorgt elk jaar weer voor een gevarieerde activiteitenkalender en geeft de Smidse een uniek karakter waar mensen zich meteen thuis voelen.

Nico Cantatori is jongerenvoorzitter.

Nico Cantatori - Jongerenvoorzitter

 

Michaël Vandeput is de permanent verantwoordelijke. Hij coördineert de algemene werking van het jeugdhuis,  ondersteunt en volgt de initiatieven van de jongerenwerking op. De jongerenraad komt telkens op de 1e vrijdag van de maand samen om de werking van het jeugdhuis draaiende te houden.

Michaël 'Michou' Vandeput - PV

GALM

... oftewel de GALM-cursussen. Deze cursussen, die verwijzen naar de originele naam van ons jeugdhuis, ontstonden qua concept en idee een 22-tal jaren geleden. Hoewel de vorm van de cursussen sindsdien sterk geëvolueerd is, zijn de kerngedachte en de missie van Galm actueler dan ooit.

Galm is geen klassieke (muziek)academie, noch een alternatief ervan. Met een geheel eigen aanpak waarbij laagdrempeligheid en individuele expressie centraal staan en verbonden worden met gemeenschapsvorming, legt Galm in de praktijk de nadruk op ‘doen’ in plaats van ‘leren’. Jongeren van 7 tot 77 jaar kunnen op een speelse, ongedwongen manier kennis maken met hun interesses en talenten eerder dan op een belerende, schoolse manier.

Sinds 2015 leidt Willem-Jan Raddoux de GALM als bovenlokaal project ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren.

Willem-Jan 'WJ' Raddoux - GALM

contacteer WJ: Willem-Jan.Raddoux@paenhuys.be of 0471 72 11 07

Beheerraad

De beheerraad is de ‘raad der wijzen’ van ons jeugdhuis. Leden worden verkozen op de Algemene Vergadering. Op de maandelijkse vergadering beraden de leden zich over het jeugdhuisbeleid, financiën, wetgeving, vorming en alle wettelijke verplichtingen waaraan we als VZW moeten voldoen. Het bestuur houdt zich als hoofdtaak niet bezig met het organiseren van activiteiten, hiervoor zorgt de Jongerenraad. De raad zorgt niet enkel voor de financiële gezondheid van de vzw, ze waakt eveneens over de haalbaarheid van de (over)enthousiaste voorstellen van de jongeren. De beheerraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand.

Momenteel telt de beheerraad 11 leden:

 • Yennef Vereycken (voorzitter)
 • Michel Evers (ondervoorzitter)
 • Kris Vols (penningmeester)
 • Moïra Arnauts (secretaris)
 • Tom Massoels (technisch directeur)
 • Geert Clement
 • Freek Bries
 • Tomaz Thys Van den Audenaerde
 • Jordy Ven
 • Joris Verbaeten

Yennef 'Yenepi' Vereycken - beste boogschutter van centrum Hoegaarden en voorzitter van vzw jh 't Paenhuys

 

 

Missie

JH ’t Paenhuys streeft naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige omgeving. We ontwikkelen competenties bij jongeren die hen kunnen helpen om zelf duurzame keuzes te maken. JH ’t Paenhuys is een ontmoetingsplaats waar jongeren de nodige ruimte en aandacht krijgen en gestimuleerd worden via een themagericht of persoonlijk vormingsaanbod. JH ’t  Paenhuys werkt voor, door en met jongeren aan vorming en ontspanning via een gestructureerde en begeleide vrijwilligerswerking.

 

Visie

JH ’t Paenhuys stelt in zijn werking volgende principes voorop :

 • De werking en programmatie zijn gebaseerd op inspraak en participatie
 • Het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de organisatie wordt gestimuleerd en draagt bij tot het ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden
 • Een kritische ingesteldheid ten opzichte van zichzelf, de anderen en de omgeving wordt gestimuleerd
 • Binnen bepaalde grenzen en met professionele begeleiding wordt er ruimte aangeboden tot ‘experimenteren’, tot het ontdekken van het 'nieuwe'.

 

Geschiedenis

Vzw Jeugdhuis ‘t Paenhuys kan putten uit een rijk en divers verleden. Het jeugdhuis is ontstaan uit een studentenclub die gesticht werd in 1969 in Hoegaarden onder de naam Getegalm. Die club organiseerde culturele en sportieve activiteiten voor de jeugd uit Hoegaarden en omgeving. Na een jaar werking werd een gedeelte van de huidige lokalen in de Stoopkensstraat in gebruik genomen en werd jeugdhuis ‘t Paenhuys gesticht.

Reeds van in het prille begin werden er vormende, sportieve en ontspannende activiteiten georganiseerd. Jaar na jaar werden deze activiteiten talrijker, gedifferentieerder, bovenlokaler en evolueerden ze mee met de tijdsgeest. Onze vzw is, hoewel onlosmakelijk verbonden, op te splitsen in twee grote delen: de jongerenwerking en de GALM. De context veranderde de afgelopen jaren evenwel drastisch. Na een tweejarige, gedwongen verhuis naar een kleinere locatie, kunnen we vanaf het schooljaar 2013-2014 opnieuw beroep doen op het geheel vernieuwde gemeenschapscentrum waar de vzw ’t Paenhuys gevestigd is. Dat heeft twee belangrijke gevolgen: ten eerste bieden de vernieuwde ruimtes ons de mogelijkheid om opnieuw te groeien en ons aanbod te verbreden met de GALM-cursussen, ten tweede worden de jongeren uitgedaagd om van de nieuwe locatie een minstens even gezellige ontmoetingsplek te maken dan de oorspronkelijke locatie!