Jongerenkoor | vrijdagen 19:00-20:15


Zing je graag en sta je graag op een podium? Kom dan naar het Jeugdkoor @Libitum van GALM in Hoegaarden o.l.v. Nina Van Herwegen. Alle jongeren vanaf 12 jaar en ouder (dus ook twintigers ;-)) zijn super welkom! Op het repertoire staan voornamelijk engelstalige popnummers. Naarmate de grootte van de groep, zullen deze driestemmig worden (more…)